0.9$ за 1000 посетителей. Дешевле не найдете http://www.vipip.ru/index.php?refid=301523